Hoyo Tech

(2024-01/02) Набавка на материали

Copy link Inactive

About the procurement

Почитувани,

Ве покануваме да учествувате во тендерскиот повик за обезбедување на ИТ решенија за контрола на осветлувањето и подобрување на безбедноста на објектите.

Објектот на овој тендер е обезбедување на следниве пакети и услуги:

 • Пакет контролери за светла по објект (едноканален)
 • Пакет контролери за светла по објект (двоканален)
 • Пакет контролери за светла по објект (димер)
 • Пакет сензори за движење по објект
 • Пакет сензори за чад по објект
 • Централен хаб
 • Пакет модул за мерење потрошувачка по објект
 • Пакет поврзување на мрежа
 • Опрема рамки за прекидачи
 • Рак ормар пакет со безбедност по објект
 • Пакет Контролер за паметни тригери
 • IoT безбедност на мрежа
 • Платформа за целосниот систем / функционирање локално

Забелешки:

 • Потенцијалните добитници на тендерот треба да обезбедат целосна интеграција на пакетите и услугите во согласност со потребите на објектот.
 • Понудбите треба да бидат поднесени во согласност со упатствата и роковите на тендерот.

Рок за поднесување на понуди: 31.01.2024

Место на доставување на понуди: 15-ти Корпус бр. 28, 6330, Струга

За дополнителни информации и документација, ве молиме контактирајте не на следниот е-маил/телефон:

finance@hoyo.tech

Со почит,

Хојо Тек ДОО

Documentation