Hoyo Tech

(2023-07/01) Јавен повик за изработка на AI Модул за анализа на податоци од Хојо Тек Смарт Системот

Copy link Inactive

About the procurement

Понудите можат да се достават од : 26.07.2023 год.

Краен рок за доставување на понудите е : 14.08.2023 год. до 16:00 часот.

Понудите се поднесуваат на следнава емаил адреса: finance@hoyo.tech

Понудата треба да вклучува целосна имплементација и интеграција во постоечкиот смарт систем на Хојо Тек. Сите детали поврзани со овој тендер се опишани во техничката спецификација во прилог.

Documentation